Parafia wojskowo-cywilna
pw. św. Jozafata BM
w Komorowie ul. Kościelna 5/1
07-310 Ostrów Maz.

NIP 7591652760 REGON 551319717
KONTO: BS w Ostrowi Maz.
97 8923 0008 0027 5075 2000 0001
Bóg zapłać za ofiary na rzecz kościoła

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

02 PAŹDZIERNIKA 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś dwudziesta siódma niedziela zwykła w ciągu roku kościelnego. Liturgia niedzielna wyparła liturgiczne wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów. Niech towarzyszy nam wiara w obecność i pomoc świętych aniołów, których Bóg powołał, aby nas strzegli na drogach naszego życia.

2. Trwa październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy wszystkich do udziału w nabożeństwie różańcowym w tygodniu, po Mszy św. o godz. 18.00, w niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00.   

3. Jutro, pierwszy poniedziałek miesiąca, tradycyjnie, o godz. 17.30 modlitwa za zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach i Msza św. w ich intencji.

4. Osoby modlące się na różańcu mogą zyskać łaskę odpustu zupełnego, czyli darowanie kar czyśćcowych za grzechy. Taki odpust pod zwykłymi warunkami można zyskać, odmawiając jedną część różańca.

5. We wtorek, 4 października, w kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie Świętego Franciszka z Asyżu. To także dzień imienin papieża Franciszka. Niech nasza modlitwa będzie wsparciem dla Ojca Świętego.

6. W środę, 5 października, będziemy wspominać w liturgii Świętą Siostrę Faustynę Kowalską, którą nazywamy Apostołką Bożego Miłosierdzia.

7. Czwartek, 6 października, będzie pierwszym czwartkiem miesiąca.

8. W piątek, 7 października, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. To jednocześnie pierwszy piątek miesiąca. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszach św. godz. 9.00 i 18.00. Z sakramentu pokuty i pojednania będzie można skorzystać przed Mszami św.

9. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy Bożej mądrości w codziennych wyborach, wzrastania w miłości oraz podejmowania pokornej służby względem Boga i bliźniego.

10. W tym tygodniu odszedł do wieczności śp. Jacek Kopyściński.

Wieczny odpoczynek…  

 

W tym tygodniu patronują nam:

- wtorek, 4 października – Święty Franciszek z Asyżu (1182-1226), założyciel zakonu franciszkańskiego, misjonarz, mistyk;

- środa, 5 października – Święta Faustyna Kowalska (1905-1938), zakonnica, mistyczka, Apostołka Bożego Miłosierdzia.

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

25 WRZEŚNIA 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś dwudziesta szósta niedziela w ciągu roku liturgicznego. Po raz kolejny (108) obchodzony jest dzisiaj Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

2. We wtorek, 27 września, przypada Światowy Dzień Turystyki.

3. W czwartek, 29 września, przypada święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Święci Archaniołowie to szczególni Boży posłańcy. Niech ich wstawiennictwo wyprasza nam Bożą opiekę.

4. W piątek, 30 września, w liturgii wspominamy Świętego Hieronima, który całe życie poświęcił poznawaniu Pisma Świętego. Przetłumaczył Biblię z języka greckiego na język łaciński (tzw. „Wulgata”). Pozostawił ważną myśl, że „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

5. W najbliższą sobotę rozpoczniemy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy wszystkich do udziału w nabożeństwie różańcowym w tygodniu, po Mszy św. o godz. 18.00, w niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00.  

6. Tego dnia w liturgii Kościoła będziemy wspominać Świętą Teresę od Dzieciątka Jezus, nazywaną Małą Tereską, patronkę misji.

7. W sobotę przypada także pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny po Mszy św. o godz. 18.00.  

8. W sobotę, 1 października, przypada również początek roku akademickiego. Wszystkim studentom życzymy gorliwości w zdobywaniu wiedzy, a nauczycielom akademickim i profesorom Bożego światła i cierpliwości w pracy akademickiej.  

9. 22 października br. planowana jest jednodniowa pielgrzymka do Częstochowy.

Zapisy do 10 października, koszt 120 zł., bliższe informacje u p. Małgorzaty Padzik.

10. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa oraz opieki Niepokalanej.

 

W tym tygodniu patronują nam:

- wtorek, 27 września – Święty Wincenty a Paulo (1581-1660), prezbiter, założyciel Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (szarytek), patron dzieł miłosierdzia;

- środa, 28 września – Święty Wacław (ok. 903-929), książę czeski, męczennik za wiarę, patron Czech;

- czwartek, 29 września – Święci Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał, niebiescy wysłańcy, którzy zrealizowali szczególne zadania w historii zbawienia;

- piątek, 30 września – Święty Hieronim (ok. 345-420), prezbiter, doktor Kościoła, autor przekładu Pisma Świętego na język łaciński (Wulgata);

- sobota, 1 października – Święta Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), dziewica i doktor Kościoła, patronka misji katolickich.

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

18 WRZEŚNIA 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś dwudziesta piąta niedziela zwykła w roku kościelnym. Modlimy się wspólnie, abyśmy zachowując Boże przykazania, zasłużyli na życie wieczne (kolekta mszalna). Niech udział w świętych obrzędach wspomaga nas na drodze wiernego wypełniania Bożego prawa.

2. Dziś przypada także Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Naszą modlitwą otaczamy wszystkich pracujących w mediach, aby wiernie służyli prawdzie.

3. Dziś, 18 września, przypada również święto Świętego Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży, głównego patrona Polski. Ze względu na przypadającą niedzielę nie jest ono celebrowane w liturgii. Naszą modlitwą otaczamy młode pokolenie, aby wzrastało w wierze i bliskości Pana.

4. Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku po Mszy św. o godz. 18.00.

W ciągu dnia kontakt z księdzem dyżurnym pod numerem tel. 29 644 12 36 - zachęcamy do telefonicznego zgłaszania spraw i umawiania wizyt kancelaryjnych

5. W środę, 21 września, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty.

6. W piątek, 23 września, będziemy obchodzili liturgiczne wspomnienie Świętego Ojca Pio. To jeden z największych świętych XX wieku, który był szczególnym narzędziem działania Boga w świecie.   

7. W najbliższą niedzielę, 25 września, w Kościele przypada 108. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

8. Wszystkich jubilatów i solenizantów tego tygodnia niech Bóg hojnie obdarza swoją łaską,  umacnia w wierze, nadziei i miłości oraz prowadzi światłem swojej prawdy.

9. W minionym tygodniu odeszła do Pana śp. Zofia Kurzawa. Wieczny odpoczynek…

 

W tym tygodniu patronują nam:

- wtorek, 20 września – Świeci Andrzej Kim Taegon (1821-1846), prezbiter oraz Paweł Chong Hasang (1795-1839) i towarzysze, męczennicy koreańscy z XIX wieku;

- środa, 21 września – Święty Mateusz Apostoł i Ewangelista, nawrócony celnik z Kafarnaum, uczeń Jezusa i autor jednej z Ewangelii;

- piątek, 23 września – Święty Pio z Pietrelciny (1887-1968), włoski kapucyn, stygmatyk, rozkochany w  Eucharystii.

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

11 WRZEŚNIA 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś dwudziesta czwarta niedziela zwykła w ciągu roku. Początek Kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Rozpoczyna się Tydzień Wychowania.

2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie z rodzicami i młodzieżą przygotowującą się do Bierzmowania.

3. We wtorek, 13 września, różaniec Kół Żywego Różańca o godz. 16.45.

4. W środę, 14 września, święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Rada Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) wystąpiła z inicjatywą Dnia Modlitw za Ukrainę, który będzie miał miejsce 14 września br. Jego celem jest wsparcie duchowe dla walczących o wolność i niepodległość Ukraińców, okazanie solidarności z cierpiącymi ofiarami rosyjskiej agresji, wołanie o sprawiedliwy pokój, uwrażliwianie wspólnoty międzynarodowej na kwestię pomocy uchodźcom wojennym oraz modlitwa o nawrócenie i opamiętanie dla sprawców napaści.

5. W czwartek, 15 września, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Bolesną.

6. W sobotę, 17 września, przypada kolejna rocznica zbrojnej napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Tego dnia w sposób szczególny będziemy się modlić za wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny.

7. Wszystkim jubilatom i solenizantom składamy najlepsze życzenia.

 

W tym tygodniu patronują nam:

- wtorek, 13 września – Święty Jan Chryzostom (ok. 354-407) biskup Konstantynopola, wybitny kaznodzieja, doktor Kościoła;

- piątek, 16 września – Święci Korneliusz (ok. 200-253) papież, orędownik jedności Kościoła, i Cyprian (ok. 210-258), biskup Kartaginy, obaj zginęli śmiercią męczeńską.

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

4 WRZEŚNIA 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś dwudziesta trzecia niedziela w ciągu roku kościelnego.

Po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie z rodzicami i młodzieżą, która rozpoczyna przygotowanie do Bierzmowania.

Po Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie z rodzicami i dziećmi, które rozpoczynają przygotowanie do I Komunii św.

Po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie Rady Parafialnej.

2. Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku po Mszy św. o godz. 18.00. W ciągu dnia kontakt z księdzem dyżurnym pod numerem tel. 29 644 12 36 - zachęcamy do telefonicznego zgłaszania spraw i umawiania wizyt kancelaryjnych.

3. Jutro o godz. 17.30 modlitwa za zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach i Msza św. w ich intencji.

4. W czwartek, 8 września, święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W Wąsewie doroczny odpust, na który o godz. 6:15 tradycyjnie wyruszy piesza pielgrzymka z naszego kościoła. Przypominamy, że dzieci i młodzież niepełnoletnia pielgrzymują z dorosłym opiekunem. Zapraszamy do udziału. Suma odpustowa o godz. 12.00.

5. Diecezjalne Duszpasterstwo Żywego Różańca zaprasza do udziału w dorocznej, 33. Pielgrzymce Żywego Różańca do Sanktuarium Królowej Polski w Nowej Osuchowej. Obędzie się ona w pierwszą sobotę miesiąca -1 października 2022 r. Mottem spotkania są słowa: "Uczynić różaniec modlitwą wszystkich". Swoją chęć uczestnictwa zgłaszamy do pochodzącego z naszej Parafii ks. Dariusza Krajewskiego, obecnie posługującego w Wąsewie.

6. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki Matki Bożej.   

7. W ostatnim tygodniu odeszli do Pana: śp. Teresa Tyszka, śp. Piotr Przybyłowski, śp. Marianna Przygoda. Wieczny odpoczynek …

 

Strona 1 z 124

4 Października 2022
Rozalia, Franciszek, Konrad
Solenizantom życzymy wielu Łask Bożych

Liczba wizyt:

14170

 

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla templates by Joomlashine