Parafia wojskowo-cywilna
pw. św. Jozafata BM
w Komorowie ul. Kościelna 5/1
07-310 Ostrów Maz.

NIP 7591652760 REGON 551319717
KONTO: BS w Ostrowi Maz.
97 8923 0008 0027 5075 2000 0001
Bóg zapłać za ofiary na rzecz kościoła

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU

19 GRUDNIA 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś czwarta – ostatnia niedziela Adwentu. Gościmy w naszej Parafii przedstawicielkę trzeciego zakonu paulistów, która zaproponuje nam Ewangelie na każdy dzień 2022 r. Można je będzie nabyć po każdej Mszy Świętej.

 2. Po Mszach św., będziemy mogli wesprzeć „Fundację św. Mikołaja”, której celem jest wspieranie uzdolnionych uczniów z ubogich rodzin. Kwestę przeprowadzają wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 4.

 3. W tym tygodniu kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do czwartku włącznie po Mszy św. wieczornej o godz. 17.00. W ciągu dnia kontakt z księdzem dyżurnym pod numerem tel. 29 644 12 36 - zachęcamy do telefonicznego zgłaszania spraw i umawiania wizyt kancelaryjnych.

 4. W piątek, 24 grudnia, wraz z bliskimi zasiądziemy przy wigilijnym stole. Zadbajmy o religijny wymiar tej wieczerzy.

 5. Pasterka w intencji Parafian i Gości o godz. 22.00 i 24.00. Pozostałe Msze Święte w dzień Narodzenia Pańskiego o godz. 9.00, 11.00 i 17.00.

 6. W najbliższą niedzielę, 26 grudnia, w drugi dzień świąt, przypada święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Msze Święte będą sprawowane w naszej świątyni według stałego porządku.

 7. Od poniedziałku, 27 grudnia, zapraszamy do naszego kościoła mieszkańców poszczególnych ulic, na Msze św. kolędowe. Grafik zostanie zamieszczony na stronie internetowej i podany w ogłoszeniach za tydzień.

 8. W ubiegłym tygodniu do wieczności odeszła śp. Alina Matusik.

Wieczny odpoczynek…

 9. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy otwartości na przychodzącego Pana, posłuszeństwa Jego zbawczej woli oraz gorliwego wypełniania codziennych obowiązków.

 

 

Ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W Dzienniku Ustaw pod poz. 2311 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z § 4 rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2021 r.

Szczególnej uwadze polecamy zmianę w § 26 ust. 10b pkt 1 oraz dodany § 26a w związku z uchyleniem ust. 16 w § 26.


W § 26 dotychczasowego rozporządzenia:
w ust. 10b w pkt 1 wyrazy „50%” zastępuje się wyrazami „30%”, tzn. że w naszym kościele może przebywać 91 osób, nie wliczając zaszczepionych zgodnie z § 26a 

w związku z tym do 31 stycznia 2022 r. - chyba, że wcześniej nastąpi nowelizacja - zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:

 

1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 30% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w§ 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.

Ponadto w § 26 dotychczasowego rozporządzenia uchyla się ust. 16, który dotychczas brzmiał: "Do liczby osób, o której mowa w ust. 10 pkt 1, ust. 10a pkt 1, ust. 10b pkt 1 i ust. 15 pkt 2 i 3, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19".


W rozdziale 3 po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu:
„§ 26a. Do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób przebywających w pomieszczeniach, budynkach, obiektach, na określonej powierzchni pomieszczeń, budynków lub obiektów lub na otwartej przestrzeni oraz uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu
i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.”

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU

12 GRUDNIA 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś trzecia niedziela Adwentu, od pierwszych słów antyfony na wejście: „Radujcie się zawsze w Panu (…)” nazywana po łacinie „Gaudete”. Słowa te zostały zaczerpnięte z Listu Świętego Pawła do Filipian i wyrażają adwentową radość z bliskości Pana. Podkreśla ją również stosowany dziś różowy kolor szat liturgicznych.

2. Składamy Bóg zapłać ks. Marcinowi za przeprowadzenie rekolekcji adwentowych.

3. Jutro, 13 grudnia, przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Różaniec Kół Żywego Różańca o godz. 16.15.

4. Od piątku, 17 grudnia, rozpoczynamy drugą część Adwentu, która stanowi bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. To także dzień 85. urodzin papieża Franciszka.

5. Wszystkim życzymy Bożej radości oraz doświadczenia tego, że Bóg jest z nami i nieustannie się o nas troszczy. Za tydzień w niedzielę 19 grudnia, imieniny obchodzi nasz ks. Dariusz. Uroczysta Msza św. w Jego intencji o godz. 11.00.

6. „W następną niedzielę gościć będziemy przedstawicielkę trzeciego zakonu paulistów, która zaproponuje nam Ewangelie na każdy dzień 2022 r. Można je będzie nabyć po każdej Mszy Świętej w cenie 12 zł. Będą także dostępne egzemplarze z większym drukiem po 25 zł. Mamy nadzieję, że ta akcja przyczyni się do częstszego sięgania po Ewangelię i życia Słowem Bożym na co dzień".

7. Również za tydzień, po Mszach św., będziemy mogli wesprzeć „Fundację św. Mikołaja”, której celem jest wspieranie uzdolnionych uczniów z ubogich rodzin. Kwestę przeprowadzą wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 4.

8. W ubiegłym tygodniu odszedł do Pana śp. Kazimierz Janicki.

Wieczny odpoczynek….

W tym tygodniu patronują nam:

- poniedziałek, 13 grudnia – Święta Łucja (ok. 281-304), dziewica i męczennica;
- wtorek, 14 grudnia - Święty Jan od Krzyża (1542-1591), karmelita, mistyk i doktor Kościoła.

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU

5 GRUDNIA 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś druga niedziela Adwentu. Trwamy w radosnym czasie oczekiwania na spotkanie z Panem. Jednocześnie już po raz 22. obchodzimy Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Wpieramy modlitwą wspólnoty chrześcijan mieszkających za naszą wschodnią granicą. Po Mszy św. możemy także wesprzeć naszych braci i siostry na Wschodzie ofiarą do puszek.

 2. Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku po Mszy św. wieczornej. W ciągu dnia kontakt z księdzem dyżurnym pod numerem tel. 29 644 12 36 - zachęcamy do telefonicznego zgłaszania spraw i umawiania wizyt kancelaryjnych.

 3. Jutro, w poniedziałek, 6 grudnia, w liturgii przypada wspomnienie Świętego Mikołaja, biskupa. To dzień, kiedy obdarowujemy się prezentami. Niech nie zabraknie życzliwości i dobroci wobec wszystkich, szczególnie najbardziej potrzebujących.

 4. W środę, 8 grudnia, będziemy obchodzili uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W naszej świątyni Msze św. tego dnia o godz. 9.00 i 17.00.

Po Mszy św. o godz. 17.00 parafialne konsultacje synodalne. Zapraszamy.

 5. Rekolekcje adwentowe odprawimy w dniach 10 -12 grudnia.

W piątek i sobotę Msze św. z nauką rekolekcyjną o godz. 16.00 i 18.00.
Spowiedź przed Mszami św. o godz. 16.00 i 18.00.
W niedzielę tradycyjnie Msze św. o godz. 7.30, 9.00, 11.00 i 17.00.
Po sumie o godz. 11.00, z posługą odwiedzimy chorych. Prosimy o dokonywanie zgłoszeń w zakrystii.

 6. Zapraszamy na roraty we wtorek o godz. 17.00 i sobotę o godz. 7.00.

 7. Pobłogosławione opłatki na stół wigilijny, będą rozprowadzane przez Wspólnotę Dzieła Intronizacji N.S.P.J. w kruchcie kościoła po każdej Mszy św., również w tygodniu. Składane ofiary Wspólnota przeznaczy na organizację Intronizacji Serca Pana Jezusa w naszej Parafii w czerwcu 2022 r. W zakrystii będzie można nabyć świece Caritas na stół wigilijny. Dochód zostanie przeznaczony na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

 8. Wszystkim życzymy obfitości Bożych łask i opieki Niepokalanej.

 9. W ubiegłym tygodniu do wieczności odszedł śp. Stanisław Jachna.

Wieczny odpoczynek…

 

W tym tygodniu patronuje nam:
- wtorek, 7 grudnia – Święty Ambroży (ok. 339-397), biskup Mediolanu, wybitny teolog, obrońca Bożej nauki i doktor Kościoła.

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU

28 LISTOPADA 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Rozpoczynamy okres Adwentu.

Roraty w naszej Parafii będą we wtorki o godz. 17.00 i soboty o godz. 7.00.

 2. Dziś o godz. 17.00 Msza św. z okazji Dnia Podchorążego.

 3. Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku po Mszy św. wieczornej. W ciągu dnia kontakt z księdzem dyżurnym pod numerem tel. 29 644 12 36 - zachęcamy do telefonicznego zgłaszania spraw i umawiania wizyt kancelaryjnych.

 4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św.

 5. W przyszłą niedzielę pobłogosławimy opłatki na stół wigilijny, które w tym roku będą rozprowadzane przez Wspólnotę Dzieła Intronizacji N.S.P.J. w kruchcie kościoła po każdej Mszy św., również w tygodniu. Składane ofiary Wspólnota przeznaczy na organizację Intronizacji Serca Pana Jezusa w naszej Parafii w czerwcu 2022 r. W zakrystii będzie można nabyć świece Caritas na stół wigilijny. Dochód zostanie przeznaczony na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

 6. W niedzielę za tydzień, 5 grudnia, ofiarą do puszki będziemy mogli wesprzeć Kościół na Wschodzie.

 7. Rekolekcje adwentowe odprawimy w dniach 10 -12 grudnia br. Tradycyjnie na zakończenie rekolekcji ofiarą na tacę okażemy wdzięczność Księdzu Rekolekcjoniście. W niedzielę 12 grudnia, po sumie o godz. 11.00, z posługą odwiedzimy chorych. Prosimy o dokonywanie zgłoszeń chorych w zakrystii.

 8. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli śp. Zdzisław Matusik i śp. Wanda Stanuchowska. Wieczny odpoczynek…

 9. Wszystkim życzymy obfitości łask Bożych.

 W tym tygodniu patronują nam:

– we wtorek 30 listopada – św. Andrzej Apostoł, brat Szymona Piotra, należał do najbliższego grona Pana Jezusa;
– w piątek 3 grudnia – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter, jezuita, jeden z największych misjonarzy w dziejach Kościoła;
– w sobotę 4 grudnia – św. Barbara (III/IV w.), dziewica i męczennica, patronka górników i hutników oraz bezrobotnych.

Strona 7 z 120

27 Maja 2022
Juliusz, Magdalena, Jan
Solenizantom życzymy wielu Łask Bożych

Liczba wizyt:

10387

 

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla templates by Joomlashine